İdari Personel
İdari Personel
Fakülte Sekreteri Fahrettin YILMAZ
Fakülte Sekreteri
fahrettinyilmaz[at]karabuk.edu.tr
3704187190 / 1455
Bilgisayar İşletmeni Rıfat ŞAHİN
Memur
rifatsahin[at]karabuk.edu.tr
3704187190 / 1188
Memur Erol ANDAÇ
Memur
erolandac[at]karabuk.edu.tr
3704187190 / 1195
Bilgisayar İşletmeni Derya BALTACI
Memur
deryabaltaci[at]karabuk.edu.tr
3704187190 / 1107
Memur Keziban YÖRÜKOĞLU
Memur
kezibangenc[at]karabuk.edu.tr
3704187190 / 1193
Anbar Memuru Esra SEYFİ
Memur
esraseyfi[at]karabuk.edu.tr
3704187190 / 1193
Memur Aysel VAROL
Memur
ayselvarol[at]karabuk.edu.tr
3704187190 / 1193
Bilgisayar İşletmeni Ramazan KORKMAZ
Memur
ramazankorkmaz[at]karabuk.edu.tr
3704187190 / 1055